77 E. Mill St.
Akron, Ohio 44308
330.374.8900
800.245.4254
Akron General Centennial Gala

Akron General Centennial Gala - Courtesy of Be Seated